Privacybeleid

INLEIDING

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Stichting AMZAF, omgaat met persoonsgegevens.AMZAF is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van jonge cultureel talent. Om dit te kunnen doen, kan AMZAF persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van AMZAF, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan AMZAF verstrekt.

AMZAF respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.AMZAF houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.AMZAF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je voor- en achternaam
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je bankgegevens
 • je werkgever of de act waarin je speelt
 • je activiteiten voor/bij AMZAF

WAARVOOR VERWERKT AMZAF GEGEVENS?

AMZAF verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons programma, om een gerechtvaardigd belang in te vullen of waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven.

Daarnaast kan AMZAF je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gezamenlijk afgesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting.

Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar, dan ben je minderjarig en mag je volgens de wet je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming van je ouders/verzorgers. Meld jij je aan via de website en ben je onder de 16, dan vragen we ook contactgegevens van een ouder/verzorger. Deze persoon stellen we op de hoogte van je aanmelding en vragen we of hij/zij hiermee akkoord gaat. Vraag dus voor je aanmelding al of je ouders/verzorgers het goed vinden dat jij je aanmeldt.

HOE LANG EN WAAR BEWAART AMZAF GEGEVENS?

AMZAF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat je gegevens worden bewaard zolang AMZAF als stichting bestaat (omdat we ook de line-up van eerdere edities vermelden), tenzij je zelf aangeeft dit niet langer op prijs te stellen (zie: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Delen met anderen
AMZAF verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij deelname aan AMZAF geef je toestemming voor het maken van foto’s en video’s die AMZAF online mag plaatsen. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande actieve goedkeuring.

Websitebezoek
Gebruikers- en gebeurtenisgegevens van de website amzaf.nl (bijvoorbeeld een bezoek aan onze website), worden binnen Google Analytics bewaard voor een periode van 26 maanden. Deze bewaarperiode wordt gereset bij iedere nieuwe activiteit. Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode. AMZAF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
AMZAF neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van AMZAF worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
Wij respecteren je privacy. We vragen op onze site dan ook niet om persoonlijke gegevens (tenzij je een formulier invult). Wel maken we gebruik van analytische cookies van Google Analytics en Facebook. Dit doen we om het gebruik van de site te analyseren en daarmee het gebruiksgemak van de site te verhogen.

We vragen je daarom dan ook om deze cookies te accepteren. En wanneer je dat wilt, kun je jouw keuze hieronder altijd weer wijzigen.

WELKE RECHTEN HEB IK?

Op grond van de AVG kun je verzoeken om:

 • inzage in je gegevens;
 • correctie en verwijdering van je gegevens;
 • beperking van het gebruik van je gegevens.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op:

 • je gegevens in digitale vorm;
 • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

CONTACT OVER JE RECHTEN?

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door AMZAF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AMZAF op via info@amzaf.nl.

Ook kun je contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of beperking. AMZAF zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.